Producentansvar för elutrustning

Enligt förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning ska företag som för in och sätter elprodukter på den svenska marknaden anmäla sig och rapportera uppgifter till Naturvårdsverket. Det är den som räknas som producent som bär producentansvaret.

Observera att respektive producent/producentrepresentant alltid bär ansvaret för att kontaktuppgifter m.m. i registret stämmer! Om e-postadressen är fel. riskerar producenten att gå miste om viktig information från Naturvårdsverket; till exempel påminnelser inför rapporteringsperioden. 

I menyn till vänster hittar du mer information.

Obs! Senaste rapporteringsdag är den 31 mars

Klicka här för information om rapportering

 

 

Sidan publicerad: 2014-10-30