Producentansvar för batterier

Batterier kan innehålla ämnen som påverkar vår miljö negativt. Därför är det viktigt att alla batterier samlas in. Det är batteriproducenternas ansvar att se till att alla batterier som säljs samlas in och återvinns. 

Batterier innehåller metaller som kan återvinnas och därför är insamling och återvinning av batterier ett led i att hushålla med jordens naturresurser. En målsättning är också att minska spridningen av tungmetaller som finns i en del batterier.

Enligt förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier ska batteriproducenter anmäla sig och redovisa uppgifter till Naturvårdsverket.

I menyn till vänster hittar du mer information.

Obs! Senaste rapporteringsdag är den 31 mars

Klicka här för information om rapportering

 

 

Sidan publicerad: 2009-12-03